(1)
Ni Komang Dina Suciari. PENERAPAN MODEL JIGSAW MODIFIKASI MELALUI PENDEKATAN PHOTOVOICE TERHADAP HASIL PHOTOVOICE MAHASISWA CALON GURU. JCI 2023, 3, 669-676.