[1]
Ni Komang Dina Suciari, “PENERAPAN MODEL JIGSAW MODIFIKASI MELALUI PENDEKATAN PHOTOVOICE TERHADAP HASIL PHOTOVOICE MAHASISWA CALON GURU”, JCI, vol. 3, no. 2, pp. 669–676, Oct. 2023.