[1]
Nurmeida BR Purba, Laila Rohani and Nursapiah Harahap 2023. STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PENANAMAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI. JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL. 2, 9 (Oct. 2023), 1969–1976.