Nurmeida BR Purba, Laila Rohani, & Nursapiah Harahap. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PENANAMAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI. JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL, 2(9), 1969–1976. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/6645