[1]
Nurmeida BR Purba, Laila Rohani, and Nursapiah Harahap, “STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PENANAMAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI”, JISOS, vol. 2, no. 9, pp. 1969–1976, Oct. 2023.